Nederlandse eiceldonatie ethisch verantwoord

Vrouwen doneren hun eicellen daadwerkelijk vrijwillig aan Nederlandse eicelbanken, blijkt uit onderzoek.

De oprichting van drie Nederlandse eicelbanken wakkerde een politiek maatschappelijke discussie aan. Er waren onder andere zorgen of de vergoeding van 900 euro een te grote rol zou spelen in het afstaan van eicellen.

In 2012 richtten het UMC Utrecht, Medisch Centrum Kinderwens en het Amsterdam UMC drie Nederlandse eicelbanken op. Die oprichting leidde tot vragen over de ethische aspecten van eiceldonatie. Om dat uit te zoeken, hebben ethici van het UMC Utrecht samen met de drie eicelbanken een onderzoek uitgevoerd naar het beleid van eiceldonatie via Nederlandse eicelbanken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gefinancierd door ZonMw. Het rapport ‘Ethisch verantwoorde organisatie van eiceldonatie via eicelbanken in Nederland’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit de studie blijkt dat eiceldonatie via de Nederlandse eicelbanken op een ethisch verantwoorde manier gebeurt. Vrouwen die doneren doen dat echt vrijwillig.

Lees hier het volledige artikel