VVF Symposium en ALV - Geannuleerd

De recente ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft het VVF-bestuur i.s.m. de congrescommissie doen besluiten het VVF symposium te annuleren voor 2020 en te verplaatsen naar 11 maart 2021. De Algemene Ledenvergadering zal nog in 2020 georganiseerd worden. Hierover zullen de VVF-leden apart geïnformeerd worden.

Te zijner tijd zal de registratiepagina weer geopend worden voor het VVF Symposium 2021.

 


Afdrukken