Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd tenzij het bestuur voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar de opzegging heeft ontvangen.

Opzegging door een lid kan door middel van een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gericht aan het bestuur. Een opzegging is geldig, wanneer deze schriftelijk (per e-mail) door het bestuur bevestigd wordt.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar, waarin de contributie verschuldigd is, eindigt, blijft het volledige bedrag verschuldigd, ongeacht de oorzaak van de beëindiging.

Ontzetting uit het  lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur,  dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.