Vergoedingen

Vergoeding, verzekeraars en werkgever

Vergoeding en verzekeraars

Tijdens het eerste bezoek aan de fertiliteitsarts (intake) dient u samen met uw partner te komen, tenzij u alleenstaand bent. Dit betekent dat u beiden een rekening zult krijgen wanneer u een mannelijke partner hebt en dat er bij beiden aanspraak gemaakt zal worden op het eigen risico.

De intake, het oriënterend fertiliteitsonderzoek inclusief bloedonderzoek, ovulatie-inductie en IUI-behandelingen worden door de basisverzekering vergoed, evenals de eerste drie IVF- of ICSI-behandelingen en de bijbehorende ontdooicycli indien u jonger bent dan 43 jaar. De echo’s en terugplaatsing(en) zullen beiden apart worden gefactureerd.
Na een doorgaande zwangerschap voorbij 12 weken zwangerschapsduur worden in principe opnieuw drie IVF- of ICSI-behandelingen vergoed door de basisverzekering.

Lees altijd goed uw polisvoorwaarden door en neem bij twijfel contact op met uw verzekeraar voor u een behandeling start.

Overigens houdt Freya een goed overzicht bij van de vergoedingen. Aanvullende informatie is  op hun website te vinden.

Werkgever

Een baan combineren met een vruchtbaarheidsbehandeling is niet altijd eenvoudig. Veel onderzoeken zijn cyclusafhankelijk, dus u heeft  geen of heel weinig invloed op de dag en tijd dat u een afspraak heeft in het ziekenhuis. Dit is voor u, maar ook voor uw werkgever, vaak lastig.

Op grond van de Wet arbeid en zorg heeft u als werknemer bij vruchtbaarheidsbehandelingen recht op betaald kort verzuimverlof voor “spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd te plannen arts- of ziekenhuisbezoek”. JU krijgt op grond van het kort verzuimverlof voldoende tijd voor het bezoek aan het  ziekenhuis. U mag niet langer verzuimen dan voor dat bezoek aan de arts of aan het ziekenhuis nodig is.

Wanneer u een vruchtbaarheidstraject start, kunt u er bijna niet omheen dit kenbaar te maken aan de leidinggevende. Om het gesprek voor te bereiden, kunt u bijvoorbeeld de brochure Vruchtbaarheidsproblemen en werk van Freya mee nemen. Niet alleen vindt u hier de rechten en plichten, maar u leest ook nuttige tips om het verlof in onderling overleg goed te regelen.

Over de VVF

De fertiliteitsartsen in Nederland spelen anno 2019 een grote rol in het traject van diagnostiek en behandeling van onvervulde kinderwens, verminderde vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsbehoud. De vereniging is in 1997 opgericht door en voor artsen die werkzaam zijn in de voortplantingsgeneeskunde.

Secretariaat VVF

Mevr. M. (Merel) Hartog
Zaanweg 119A
1521 DS Wormerveer
info@fertiliteitsartsen.nl
075-6476375