Lid worden

Het VVF lidmaatschap biedt talrijke voordelen:

 • U maakt deel uit van een beroepsvereniging met ruim 120 leden.
 • U kunt u kosteloos inschrijven voor VVF activiteiten.
 • Het is mogelijk om te participeren in opleidingsactiviteiten wanneer de opleiding tot arts voortplantingsgeneeskunde VVF gaat starten (planning: start in 2019).
 • U kunt u na een voltooide opleiding laten registreren als arts voortplantingsgeneeskunde VVF.
 • Via de elektronische nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nuttige informatie uit het werkveld.
 • U krijgt toegang tot het ledendeel van de VVF website
 • U bent welkom bij- en heeft een stem tijdens de algemene ledenvergadering.

De VVF kent 3 soorten lidmaatschap:

 • Het gewone lidmaatschap à EUR 120,- per jaar
 • Het aspirant lidmaatschap* à EUR 120,- per jaar (max. 1 jaar)
 • Het buitengewoon lidmaatschap* à EUR 20,- per jaar
  Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd tenzij het bestuur voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar de opzegging heeft ontvangen.

Klik hier voor het online aanmeldformulier


* Voorwaarden lidmaatschap:

 1. Als lid van de vereniging kunnen toetreden artsen, niet-specialisten die gedurende minimaal een jaar in een ziekenhuis werkzaam zijn geweest met als belangrijkste functie de behandeling van humane fertiliteitsproblemen al dan niet in combinatie met klinisch wetenschappelijk onderzoek welke hieraan direct is gerelateerd.
 2. Als aspirant-lid van de vereniging kunnen toetreden artsen als onder lid 1, welke korter dan een jaar in deze functie werkzaam zijn. Aspirant-leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben en geen zitting kunnen nemen in het bestuur.
 3. Een kandidaat voor het (aspirant-) lidmaatschap wordt aan het bestuur voorgedragen door een lid van de vereniging niet zijnde bestuurslid daarvan. Het bestuur besluit over de toelating van het kandidaat-(aspirant-) lid.
 4. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering  zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Ereleden, die niet tevens aan alle vereisten voor het gewone lidmaatschap voldoen, hebben geen stemrecht.
 5. Specialisten kunnen toetreden als buitengewoon lid.
 6. Leden die niet meer klinisch werkzaam zijn kunnen alleen aanblijven als buitengewoon lid.
 7. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.

 

Over de VVF

De fertiliteitsartsen in Nederland spelen anno 2019 een grote rol in het traject van diagnostiek en behandeling van onvervulde kinderwens, verminderde vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsbehoud. De vereniging is in 1997 opgericht door en voor artsen die werkzaam zijn in de voortplantingsgeneeskunde.

Secretariaat VVF

Mevr. M. (Merel) Hartog
Zaanweg 119A
1521 DS Wormerveer
info@fertiliteitsartsen.nl
075-6476375