Opleiding / Registratie

De aanvraag voor accreditatie van bij- en nascholing voor aanbieders van (binnenlandse) nascholing:
De VVF heeft de registratie en herregistratie van artsen Voortplantingsgeneeskunde (arts VPG) gedigitaliseerd, in samenwerking met PE-online. Dit geldt ook voor accreditatieaanvragen van bij- en nascholing, waarbij accreditatiepunten automatisch worden bijgeschreven in de dossiers van de geregistreerde.

Indien u accreditatie voor uw scholing wilt aanvragen, volg dan onderstaande instructies en lees eerst het Reglement Accreditatie zorgvuldig door.

Instructie aanvragen accreditatie via PE-Online
Klik op PE-online.  U komt dan op de PE-online website.

Login met de u toegewezen accountnaam en wachtwoord. Heeft u als aanbieder nog geen accountnaam? Vraag deze dan hier aan.  

Vraagt u voor de eerste keer accreditatie aan bij de VVF? Vraag dan eerst autorisatie aan.
Ga in PE Online naar Autorisatie en klik vervolgens op 'autorisatie aanvragen' bij de VVF.
Houdt er rekening mee dat de autorisatie 1-2 weken dan duren.

Klik op cursusbeheer
Klik op accreditatie wizard / Accreditatieaanvraag indienen. Volg de aanwijzingen en vul het formulier in. Na beoordeling ontvangt u bericht van de accreditatiecommissie VVF.

In dit scherm kunt u ook de status van uw aanvraag volgen.

Accreditatiepunten
Let op! Als aanbieder van onderwijs/scholing bent u verantwoordelijk voor het bijwerken van de accreditatiepunten in het VVF-deelnemersdossier. Vraag daarom in het inschrijvingsformulier naar het BIG nummer van de deelnemer. Na deelname aan de scholingsactiviteit moet u zelf de accreditatiepunten bijwerken in het dossier van de deelnemer.

Kosten
De kosten voor accreditatie bedragen € 150,-. De factuur ontvangt u in pdf per e-mail.
Wanneer deelname gratis is en geen sprake is van sponsoring dan bedragen de kosten € 75,-

Vragen?
Voor vragen/opmerkingen over het aanvragen van accreditatie voor nascholing kunt u zich wenden tot de accreditatiecommisie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stap voor stap procedure voor het aanvragen van accreditatie van een nascholingsactiviteit:

 1. Procedure

  Een aanvraag tot accreditatie van een aanbod van nascholing dient te worden ingediend uiterlijk twee maanden voordat met de nascholing wordt gestart.
  Wanneer een verzoek om accreditatie niet wordt gehonoreerd, vindt geen restitutie plaats.

 2. Aanvraag

  Voor een aanvraag zijn de volgende zaken vereist:

  • een opgave van het aantal uitvoeringen en de data van de nascholingsactiviteit waarvoor accreditatie wordt aangevraagd. Is het een fysieke bijeenkomst, online of e-learning?
  • de datum met een aanvangs- en eindtijd
  • een duidelijke omschrijving van het programma, de sprekers en een opgave van het aantal uren daadwerkelijke kennis- of vaardighedenoverdracht
  • een omschrijving van de toelatingsvereisten en de doelgroep
  • een omschrijving van de leerdoelen en competenties van de nascholing
  • Aanwezigheid van inschrijfgeld en de hoogte ervan
  • U moet verklaren dat de nascholing voldoet aan de CGR voorwaarden

 3. Vereisten

  De inhoud van het programma voldoet aan aanvaarde (wetenschappelijke) standaarden en is conform algemeen aanvaarde inzichten met betrekking tot een adequate beroepsuitoefening.

  De nascholing is voldoende objectief. Hieronder wordt verstaan een objectieve en evenwichtige weergave van de leerstof.

  De nascholing is voldoende relevant, dat wil zeggen: het programma sluit aan bij het kennis- en/of vaardigheidsniveau van de beoogde deelnemers en de werkvormen zijn geschikt voor het bereiken van de gestelde leerdoelen.

Aanvragen accreditatie

De aanvraag voor accreditatie van bij- en nascholing voor aanbieders van (binnenlandse) nascholing:

 • Voor aanbieders van nascholing geldt dat de accreditatieaanvraag tijdig (tenminste twee maanden tevoren) via PE-online wordt aangevraagd.
 • De cursusorganisatie voldoet aan de voorwaarden conform de Code Geneesmiddelen Reclame.
 • Accreditatiepunten worden alleen verleend voor programmaonderdelen die een inhoudelijke bijdrage leveren aan het onderwerp. Opening en afsluiting van het programma, pauzes, cabaret, prijsuitreiking en informatiemarkt etc. worden niet meegerekend.
 • Aanbieders van bij- en nascholing kunnen bij het niet verlenen van accreditatie een bezwaar indienen bij het bestuur van de VVF via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • De accreditatiecommissie van de VVF beoordeelt de accreditatieaanvragen ná ontvangst van de kosten die een aanvraag bedraagt. De betaling dient te geschieden conform de instructies via PE-online.
  • Bij het aanvragen van accreditatie onderscheidt de accreditatiecommissie VVF twee categorieën, t.w.:
   Categorie A (betalend, euro 150,- excl. BTW):
   Alle bij- en nascholing die niet onder Categorie B valt. Voorbeeld: nascholing georganiseerd door de industrie, een professioneel bureau of met sponsering van de industrie.
 • Categorie B (betalend, euro 75,- excl. BTW): Wanneer deelname gratis is en er geen sprake is van sponsoring.

Toekennen accreditatie
Beoordelingskader bij- en nascholingsbijeenkomsten
Een accreditatieaanvraag wordt aan de hand van vijf criteria beoordeeld:

 1. Inhoudelijke (wetenschappelijke) kwaliteit van het programma
 2. Objectiviteit van het programma
 3. Didactische kwaliteit van het programma en docenten
 4. Relevantie van het programma
 5. Evaluatie en toetsing

Berekening aantal accreditatiepunten
1 Klokuur onderwijs = 1 accreditatie uur (= 1 contact uur) = 1 accreditatiepunt.
Maximale beloning per dag is 6 accreditatiepunten met een maximum van 24 accreditatiepunten bij een meerdaags congres.

Uitsluitend educatieve programma onderdelen tellen mee:

 • Kennisoverdracht;
 • Kennisuitwisseling;
 • Individuele en groepsoefeningen (tijdens het programma); Vaardigheidsoefeningen onder supervisie (tijdens het programma).

WEL

 • Opening en afsluiting mits het een inhoudelijke bijdrage betreft;
 • Een voorprogramma of een voorbereidende bijeenkomst telt alleen mee als deze een inhoudelijke bijdrage aan het programma betreft;
 • Speeches van politici, bestuurders tellen alleen mee als deze een inhoudelijke bijdrage aan het programma betreffen;
 • Plenaire discussie en paneldiscussies;
 • In het programma opgenomen poster- en internetsessies met uitleg;

NIET

 • Opening en afsluiting van de bijeenkomst;
 • Een voorbereidende bijeenkomst of een voorprogramma;
 • Speeches van politici, bestuurders etc.;
 • Pauzes;
 • Cabaret, prijsuitreiking, toets;
 • Informatiemarkt;
 • Posterpresentaties in pauzes;
 • Internetsessies in pauzes;
 • Complementaire geneeskunde;
 • Het lezen van vakliteratuur;
 • Het voorbereiden en geven van onderwijs;
 • Het beoordelen van manuscripten voor wetenschappelijke tijdschriften;
 • Patiëntenbesprekingen;
 • Aanvragen zonder uitgewerkt programma.

Totaliseren en afronden op hele accreditatiepunten:
Het aantal accreditatiepunten wordt per (meerdaagse) bij- en nascholingsactiviteit getotaliseerd en daarna wordt het totaal aantal accreditatiepunten afgerond;

 • Minder dan 30 minuten = 0 accreditatiepunten;
 • Gelijk of meer dan 30 minuten = 1 accreditatiepunt.

E-learning
Een programma moet bestaan uit modules van minimaal 45 minuten en maximaal 75 minuten (optimalisatie leereffect). Uitgangspunt: 1 klokuur = 1 accreditatiepunt.
De accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van de accreditatie. Er geldt een aanvraagtermijn van ten minste 6 weken. De E-learning moet beschikbaar zijn voor inzage door de accreditatiecommissie. De aanbieder is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in PE-online.

Algemene nascholing
Algemene nascholing is een niet-vakinhoudelijke nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel. Ook voor nascholingen die (deels) het medisch handelen betreffen en bedoeld èn evenredig geschikt zijn voor meerdere specialismen kan accreditatie aangevraagd worden en punten worden toegekend. Alleen bijeenkomsten met een te beoordelen inhoud worden in behandeling genomen. Er geldt een aanvraagtermijn van ten minste 6 weken. De aanbieder is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in PE-online

Over de VVF

De fertiliteitsartsen in Nederland spelen anno 2019 een grote rol in het traject van diagnostiek en behandeling van onvervulde kinderwens, verminderde vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsbehoud. De vereniging is in 1997 opgericht door en voor artsen die werkzaam zijn in de voortplantingsgeneeskunde.

Secretariaat VVF

Mevr. M. (Merel) Hartog
Zaanweg 119A
1521 DS Wormerveer
info@fertiliteitsartsen.nl
075-6476375