COVID-19 Update
Momenteel krijgen we vragen over het al dan niet doorgaan van het VVF Symposium en Algemene Ledenvergadering (ALV) i.v.m. de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus. De congrescommissie heeft in samenspraak met het VVF-Bestuur helaas moeten besluiten om het VVF symposium te annuleren voor 2020 en te verschuiven naar 11 maart 2021. De Algemene Ledenvergadering zal nog in 2020 georganiseerd worden. Hierover zullen de VVF-leden apart geïnformeerd worden. Te zijner tijd zal de registratiepagina weer geopend worden voor deelname aan het symposium in 2021.


Beste artsen voortplantingsgeneeskunde, gynaecologen en verpleegkundig specialisten,

Bij deze willen wij jullie van harte uitnodigen voor het jaarlijkse VVF symposium.

Dit jaar zal het symposium op donderdag 23 april 2020 plaatsvinden op een nieuwe locatie! Namelijk het Van der Valk Hotel Vianen (Prins Bernhardstraat 75 Vianen).
Vanaf 13:30 staat de koffie en thee klaar en om 14:00 beginnen we met de presentaties.
Ook dit jaar hebben we een gevarieerd programma, met aandacht voor het hele reproductieve systeem. We verwijzen je hiervoor naar het programma op de volgende pagina.
Aansluitend is er een buffet, gevolgd door de jaarlijkse VVF-vergadering voor VVF leden.

Meld je vóór 16 april 2020 aan via de VVF website.

Geef tevens ook aan of je gebruik wilt maken van het buffet en of er eventueel sprake is van een allergie, intolerantie of andere dieetwensen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het symposium.

Hartelijke groet,

De symposiumcommissie,
Esther Verduin, Pleun Ketelaars, Caroline Leendertz en Esther van Duinen


Datum Donderdag 23 april 2020 --> verplaatst naar 11 maart 2021
Locatie Van der Valk Hotel, Vianen
Tijd 13:30 - 19.00 uur (vanaf 19.00 uur vindt de ALV plaats)
Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd bij de VVF en de NVOG
Aanmelden Registratie voor het 2021 symposium is momenteel nog niet geopend. 
Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het symposium.
Symposiumcommissie

Esther Verduin, Pleun Ketelaars, Caroline Leendertz en
Esther van Duinen

Sponsor Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Merck Serono.

Programma:

13:30-14:00 uur Ontvangst met koffie en thee
14:00-14:15 uur Opening door dagvoorzitter - Dr. Annemiek Nap, gynaecoloog Rijnstate Ziekenhuis
14:15-14:45 uur Beleid bij EUG/ ZOL - Dr. Angelique van Dongen, gynaecoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei
14:45-15:15 uur Update FOAM-studie - Drs. Nienke van Welie, arts-onderzoeker afdeling gynaecologie, Amsterdam UMC
15:15-15:45 uur Pauze
15:45-16:15 uur Curettage en (sub)fertiliteit - Dr. Angelo Hooker, gynaecoloog Zaans Medisch Centrum
16:15-16:45 uur Veiligheid van HSG’s - Drs. Kimmy Rosielle, arts-onderzoeker afdeling gynaecologie/ fertiliteit, Amsterdam UMC
16:45-17:15 uur Schildklierfunctie en (sub)fertiliteit - Dr. Tim Korevaar, AIOS interne geneeskunde, Erasmus MC
17:15-17:30 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
17:30-19:00 uur Borrel en buffet
19:00 uur Algemene Ledenvergadering VVF

  

 

 

 


Afdrukken